Anxo Iglesias Covelo, en calidade de secretario da Asociación Veciñal de Teis, con enderezo na rúa Gerardo Campos Ramos, 2. CP: 36207.Teis.Vigo Expón: Que o pasado ano no mes...
Continue Reading »