O pasado 24 de outubro, presentamos no rexistro xeral do Concello de Vigo dirixido a Concellaría de Mobilidade,Transporte e Seguranza, un escrito solicitando o pintado dos dous pasos de...
Continue Reading »