Enderezo:

Gerardo Campos Ramos 2, Vigo. CP 36207

Teléfono:

986 26 12 89

 

A Asociación Veciñal de Teis esta aberta a todas as veciñas e veciños de Teis que necesiten información ou axuda en temas relativos ao barrio ademais de todo tipo de temas sociais e culturais. O horario de apertura é de 17;00 a 20:00 horas de luns a venres.

O telefóno de información é o 986 26 12 89

A Asociación Veciñal de Teis invita a toda persoa con inquietudes sociais e culturais a converterse en socia por unha cuota de 18 € anuais, 1.5 € ao mes. Todas as socias/os disfrutan de vantaxes como envío de información, actividades gratuitas e preferencia en asistencia a actividades con prazas limitadas.

A asociación  organiza actividades e cursos de forma constante durante todo o ano. Excursións, festas en datas sinaladas, concertos, charlas, actuacións de todo tipo, todo ofertado de xeito gratuíto. Os socios contribuén coa suáu aportación ao finanzamento das actividades e gastos correntes da Asociación.