“El cementerio dantesco de Vigo”

O problema dos nichos de Teis xa non son noticia local e recorre estes días os informativos de tv a nivel nacional ademais da prensa escrita de periódicos de gran alcance como EL PAIS que lle adica este titular e do que vos adxuntamos o link :

El cementerio dantesco de Vigo _ Galicia _ EL PAÍS