A Asociación Veciñal de Teis presenta un ano mais o Campamento de verán, dirixido a nenas/os de 4 a 12 anos, contará con actividades para desenvolver na Carballeira da Guia, no período comprendido entre o 1 de Xullo/29 Xullo.

A inscripción podese facer no local da Asociación Veciñal, dende o 21 de maio ata o 20 de xuño en horario de 17:00 a 20:00 horas de Luns a Venres.

O programa contempla un amplo abano de actividades polas que pasan todos os participantes en diferentes momentos da súa estancia no campamento. Trátase dun enfoque pluridisciplinar no que se combinan: xogos, deportes e actividades creativas.

O sistema de organización parte dun bloque de actividades base do que se seleccionan as idóneas para cada grupo de idade que ira alternándoas mediante un sistema de rotación temporal (cada hora unha actividade) e espacial (cada hora nun lugar diferente)

Ademais das actividades base do grupo, establécense unhas series de actividades complementarias a realizar en diferentes momentos da súa estancia.