A Asociación Veciñal de Teis, quer denunciar publicamente que desde hai máis de 2 meses a paralización das obras da II fase da humanización na rúa Purificación Saavedra, no tramo entre a rúa Foxos e a rúa Enrique Lorenzo. Achegamos fotos.

As obras comezaron hai meses en outubro de 2021 e está sen finalizar como se pode comprobar, coas molestias que isto supón para a veciñanza desta rúa e do resto de Teis. Temos que ter en conta que estamos a falar dunha rúa moi transitada e sendo nun dos acesos o mercado de Teis.

A pasada semana a Asociación dirixímonos por escrito a Concellaría de Fomento, denunciando está situación e demandando a finalización das obras na rúa Purificación Saavedra, sen recibir unha resposta a día de hoxe.

Descoñecemos os motivos para a paralización destas obras desde hai tantos meses e cando as obras tiñan que estar finalizadas.

Desde a Asociación, esiximos que reinicien as obras da rúa Purificación Saavedra e a finalización das mesmas a maior brevidade.

A Asociación Veciñal de Teis, quer denunciar publicamente que desde hai máis de 2 meses a paralización das obras da II fase da humanización na rúa Purificación Saavedra, no tramo entre a rúa Foxos e a rúa Enrique Lorenzo. Achegamos fotos.

As obras comezaron hai meses en outubro de 2021 e está sen finalizar como se pode comprobar, coas molestias que isto supón para a veciñanza desta rúa e do resto de Teis. Temos que ter en conta que estamos a falar dunha rúa moi transitada e sendo nun dos acesos o mercado de Teis.

A pasada semana a Asociación dirixímonos por escrito a Concellaría de Fomento, denunciando está situación e demandando a finalización das obras na rúa Purificación Saavedra, sen recibir unha resposta a día de hoxe.

Descoñecemos os motivos para a paralización destas obras desde hai tantos meses e cando as obras tiñan que estar finalizadas.

Desde a Asociación, esiximos que reinicien as obras da rúa Purificación Saavedra e a finalización das mesmas a maior brevidade.

Rúa Purificación Saavedra