A Asociación Veciñal de Teis, dirixiuse por escrito a Conselleira de Política Social, para solicitar información sobre a situación actual do proxecto da residencia para persoas maiores nos terreos da ETEA, en Teis, debido a  paralización do proxecto.  

A Asociación desde hai anos demandamos a construción dunha residencia pública nos terreos da ETEA, debido a demanda social existente na cidade de Vigo  de prazas para residencias para maiores. Segundo  diferentes fontes  o 79% das residencias e o  60% dos centros de día  son de titularidade privada.

Entre outubro e decembro de 2021, realizáronse nos terreos da ETEA os traballos de demolición dos edificios actualmente en desuso: o cuartel de mariñeiría Méndez Núñez e o cuartel de alumnos José Luis Díaz, para liberar estes terreos para construción deste residencia.

Despois de varios meses da finalización destes traballos de demolición e cos terreos xa liberados, aínda non comezaron as obras para construción desta residencia para persoas maiores.

A Asociación denuncia que  por parte da Xunta anunciouse en marzo de 2017  a construción  dunha residencia para   maiores  nos terreos da ETEA, despois de seis anos aínda non se colocou, nin a primeira pedra.